เลือกใช้ไม้แบบใหนดีสำหรับสร้างบู๊ท

การเลือกใช้ไม้สำหรับงานตกแต่งมีความสำคัญเนื่องจากไม้มีลักษณะทางศิลปะที่สวยงามและมีลักษณะพิเศษที่เหมาะสมสำหรับการใช้ในการตกแต่งภายใน. ตราบที่มีความหลากหลายของไม้ที่ให้เลือก, คุณสามารถพิจารณาตามข้อดังนี้:
ไม้ในงานโครงสร้าง

การเลือกใช้ไม้ออกแบบงาน

ไม้ฮาร์ดวูด (Hardwood)

ไม้ที่มีลักษณะหน้าตาที่สวยงามและมีความทนทาน มักถูกนำมาใช้ในการสร้างเฟอร์นิเจอร์และรายละเอียดตกแต่ง เช่น ไม้โอ๊ค, ไม้สัก, ไม้ลินด์, หรือไม้กล้า

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1. ไม้โอ๊ค (Oak): โอ๊คเป็นไม้ฮาร์ดวูดที่มีลักษณะทางสีหลายประการตามชนิด และมีลวดลายทางศิลปะที่สวยงาม. มีความแข็งแรงและทนทานต่อการสั่นสะท้าน ทำให้โอ๊คมักถูกนำมาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายใน. 2. ไม้สัก (Beech): ไม้สักมีลักษณะลวดลายที่เรียบง่ายแต่ดูดี, สีทางศิลปะที่อ่อนนุ่ม และมีความทนทานต่อแรงกดที่ดี. มักถูกนำมาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์, รอบบ้าน, และงานไม้ตกแต่ง. 3. ไม้อัญมณี (Mahogany): ไม้อัญมณีมีลักษณะลวดลายที่สวยงามและสีทางศิลปะที่มืด. มีความแข็งแรงและมีความละเอียดทางศิลปะที่สูง, ทำให้มักถูกใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งระดับสูง. 4. ไม้เซราวัน (Cherry): ไม้เซราวันมีลักษณะลวดลายที่อ่อนนุ่มและสีทางศิลปะที่สวยงาม, ซึ่งอาจเปลี่ยนไปเป็นสีแดงสดเมื่อถูกแสงแดด. มักใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่ง. 5. ไม้วัสดุ (Walnut): ไม้วัสดุมีลักษณะลวดลายที่หรูหราและมีสีทางศิลปะที่เข้ม. มีความทนทานต่อการแตกและมักใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพสูง. 6. ไม้ทีค (Teak): ไม้ทีคมีลักษณะทางสีที่เข้มและมีลวดลายที่ทนทาน. มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและความชื้นสูง, ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการความทนทาน.

ไม้ที่เป็นซอฟท์วูด (Softwood)

มักถูกใช้ในงานตกแต่งที่ต้องการความเบา, ผ่อนคลาย, หรือลุยยาน เช่น ไม้สน, ไม้ปิ้งปี, หรือไม้สนแดง. ไม้ซอฟท์วูด (Softwood) เป็นประเภทของไม้ที่มีลักษณะทางเซลลูลอสและลิกนินมากกว่าไม้ฮาร์ดวูด ทำให้มีลักษณะทางศิลปะและคุณสมบัติทางเทคนิคที่แตกต่างกัน. ไม้ซอฟท์วูดมักเป็นไม้ที่เจริญทางพืชชนิดจัตุรัส (gymnosperms) และอยู่ในกลุ่มไม้มีใบไม้ล่วง (coniferous).
บางชนิดของไม้ซอฟท์วูดที่นิยมในการใช้งานมีดังนี้:
1. ไม้สน (Pine): ไม้สนเป็นไม้ซอฟท์วูดที่ได้รับความนิยมสูง, มีลักษณะเส้นใยชัดเจนและมีสีทองอ่อนถึงสีส้ม. มักถูกนำมาใช้ในการสร้างเฟอร์นิเจอร์, บ้านไม้, และงานตกแต่งภายใน.
2. ไม้ปิ้งปี (Spruce): ไม้ปิ้งปีมีลักษณะทางศิลปะที่ล้ำค่า, ลักษณะเส้นใยชัดเจน, และสีอ่อน. มักใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์, บ้านไม้, และเครื่องดนตรีไม้.
3. ไม้สนแดง (Redwood): ไม้สนแดงมีลักษณะทางศิลปะที่สวยงาม, มีสีแดงอ่อนถึงสีน้ำตาล. มักนำมาใช้ในการสร้างอิฐไม้, ลานเล่น, และงานตกแต่งทางภายใน.
4. ไม้เขี้ยว (Douglas Fir): ไม้เขี้ยวมีลักษณะทางศิลปะที่น่าสนใจ, ลักษณะเส้นใยชัดเจน, และมีสีคล้ายไม้สน. มักนำมาใช้ในการสร้างเฟอร์นิเจอร์, บ้านไม้, และวัสดุก่อสร้าง.
5. ไม้ซิปเปอร์ (Cypress): ไม้ซิปเปอร์มีลักษณะทางศิลปะที่ดี, มีลวดลายที่น่าสนใจ, และสีที่เข้ม. มักนำมาใช้ในการสร้างเฟอร์นิเจอร์, บ้านไม้, และลานเล่น.
ส่วนใหญ่นิยม ใช้ไม้เนื้ออ่อน เนื้อแข็งปานกลาง ไม่นิยม ใช้ไม้เนื้อแข็ง เพราะทำให้การทำงานยากขึ้น เพราะเป็นงานไม่ถาวร
สำหรับการทำงาน อีเว้น งานโครงสร้างส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบหลัก คือ ไม้ การเลือกวัสดุไม้ในการทำงา
นโครงสร้างต้องคำนึงถึงการใช้งาน เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

หากเลือกไม้ในการใช้งานไม่ถูกต้องกับการใช้งาน อาจทำให้งานเกิดปัญหาในภายหลัง เช่น การเลือกใช้งานไม้ที่ไม่มีการกันน้ำกันชื่น หากใช้ในหน้าฝนและนอกอาคาร จะทำให้ไม้มีความชื้น ไม้ผอง ไม้ขึ้นราได้ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อทางลูกค้าได้ เพราะฉะนั้นการเลือกใช้วัสดุต้องคำนึงถึงการใช้งานในแต่ละสถานการณ์ขณะนั้น ๆ