ออกบูธแสดงสินค้าใน Exhibition อย่างไรให้เป็นมืออาชีพ

NBD2 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านคำปรึกษา ทั้งก่อนการทำงาน และ ระหว่างทำงาน ตั้งแต่ออกแบบคอนเซปกับลูกค้า ตั้งแต่รู้จักกับตังตนของลูกค้า อาทิ ตำแหน่งผลิตภัณฑ์, ระดับคุณภาพ, ภาพลักษณ์, ธีมสีที่ใช้สือสารตราสินค้า, เพื่อให้งานออกแบบบูธของลูกค้าเป็นไปอย่างสอดคล้อง และ สวยงามเหมาะสมกับการแสดงสินค้า เพื่อให้การทำการตลาดผ่าน บูธ Exhibition ในงานจัดแสดงสินค้าของท่านออกมาได้อย่างเป็นมืออาชีพ

ผลงานที่ผ่านมาของเรา

กดโทร. 09-0970-5397

Mon. - Fri. 9:00 - 18:00

© Copyright 2023 www.nbd2organize.com All rights reserved.